אודות

ערכי הליבה של בית הספר

ערכי הליבה של בית הספר, מוטמעים בחזון בית הספר המתייחס לשלושה מרכיבים
עיקריים: אדם, אדמה וידע. בכל מרכיב ישנם ערכים מרכזיים: אדם – אהבת האדם, כבוד
הדדי, סובלנות, תקשורת בינאישית וערך השונות.
אדמה – אוכלוסיית התלמידים בבית הספר מגיעה מקיבוצים ומישובים שחלקם חרטו על
חזונם את החיבור לטבע ולאדמה, בית הספר קיבל הסמכה של בית ספר ירוק מתמיד ופועל
על פי ערכי הקיימות.
ידע – בית הספר מעודד את התלמידים למצוינות, מפתח יוזמות וסקרנות תוך דגש דגש על
למידה משמעותית, פעילה וחווייתית.
חזון בית הספר הוגדר לאחר תהליך בו היו שותפים תלמידים, הורים וצוות המורים שעבדו
בשנת תשע"ב. )שנת פתיחת בית הספר(.
בשנת לימודים זו, ביה"ס הצטרף לתכנית של בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית וכחלק
מתהליך ה"עצירה והתבוננות", קיימנו חשיבה מחודשת ומשותפת על רלוונטיות החזון.

יומן מסע א' תש"ך / יומן מסע ב' תשע"ט/ ומן מסע ג' תש"ף

מיקום / פייסבוק יובלי הנגב / המנון בית הספר

אל הפייסבוק של יובלי הנגב

צוות בית הספר

שבוצי מחנכות וכתות – הפנייה לקישורי שכבות, כתות, ומקצועות

שבוצי מורים מקצועיים

חממה ביובלי הנגב- גן השראה או חלום שהפך למציאות

מפת מקום יובלי הנגב

יוני 2024
א ב ג ד ה ו ש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

שגיאת RSS: A feed could not be found at `https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`