כתות ומקצועות

מחנכות וכתות

כיתהמחנכת מיקום הכיתהמספר תלמידים
א1אפי לנקריהכיתה של לינוי25
א2דנה קונפינוהכיתה של ברית25
א3אפרת זילברמןהכיתה שירלי 23
ב1ליאת חביבהכיתה של עדי26
ב2ברית לויןהכיתה של אירית28
ב3לינוי קריביאן/רותם לוי (מחליפה)הכיתה של עדן26
ג1גפן גובאיכיתת מדעים27
ג2הילה רוסומוחוהכיתה של  מירב29
ג3עמית ברמיהכיתה של  ליז28
ד1מיריל לוינשארת בכיתתה27
ד2ניצן כהןהכיתה של איילת26
ד3הדס בן אהרוןנשארת בכיתתה26
ד4לילך סלמיהכיתה של  ניצן27
ה1ליז דהןהכיתה של יעל איפרגן28
ה2מירב שדההכיתה של בתאל30
ה3נועה סבגהכיתה של ליטל 28
ו1יעל איפרגןבכיתה של אפי33
ו2בת אל אויקניןבכיתה של נועה33
ו3ליטל שיבכיתה של הילה34

מורים מקצועיים

מורים מקצועייםהוראת מקצועמיקום כיתות הוראה
ימית כליףחינוך גופניאולם הספורט
אייל פולקחינוך גופניאולם הספורט
אורית פרקסמוסיקהממ"ד  כיתת מוסיקהא'-ד'
זהבה טסלראומנותממ"ד אומנותג', ה', ו'
ענת פדידהאנגליתתלמד בכיתותד-ה 
ליאת חמואנגליתתלמד בכיתות שכבה ו'
חיותא פזיאנגליתתלמד בכיתותשכבה ג'-ד'
אלון דגנימדעיםילמד בכיתות אםקיימות- בכל השכבות.מדעים- שכבה ג' (שתי כיתות)
רויטל אברג'ילמדעיםתלמד בכיתות אםשכבה כיתה ב' (אחת הכיתות) ה'+ו'
נירית שדהסגנית/מורת שילובחדר שילוב
שלומית ברזילי מורת שילובחדר שילוב
שירלי ברוורמןמורת שילובחדר שילוב
יערית פרץמורת שילובממ"ד אולם הספורט
מיטל יוגביועצתחדר יועצתשכבות  ג'-ו' 
בתאל אוחיוןיועצת חדר יועצתשכבה א'-ב'
חן מססמורה תומכת הוראה בשכבה ו'שכבה ו'ברוכה הבאה