תצפית בעופות

במסגרת לימודי מדעים בנושא מחלקת העופות יצאו התלמידים לתצפית בעופות. מטרת התצפית היתה לאפיין את מחלקת העופות. התצפית עוררה שאלות כמו מהי תצפית? מדוע אין בסביבה מינים מגוונים של עופות, מדוע לעופות שונים צורות מקור שונות וכדומה. התלמידים נהנו מאוד וביקשו לחזור על הפעילות. כתבה וצילמה: רויטל מורה למדעים